BETA
Výhodná půjčka

Chcete výhodnou nebankovní půjčku? U nás ji získáte. Stačí si o ni jen požádat. Naše nebankovní půjčka je bez poplatků předem

Požádat

Výhodná půjčka, výhodná nebankovní půjčka, online půjčka

Vaše životní situace Vás dostala do toho momentu, kdy bydlíte u svého kamaráda, ale přijde Vám, že jej takhle využíváte? Chcete se přestěhovat do svého, ale s nasekanými dluhy nevěříte v šťastný konec? Po internetu hledáte různé půjčky, různá řešení jak z toho ven, ale nemůžete najít to správné?

Rychlá nebankovní půjčka bez poplatků

Existuje spousta společností, které řeší tyhle problémy, ať už se jedná společnosti bankovní či nebankovní, snaží se klientům zpříjemnit život, ale u některých společností můžete naletět. Naše firma poskytuje půjčky bez registru, což znamená, že sice nahlížíme do registru dlužníků, ale skutečnostem v něm nedáváme velkou váhu. Dále poskytujeme všechny možné možnosti s dluhy, zkrátka s nemovitostmi a jejich financováním umíme vše.

Hledáte tedy vhodnou půjčku k přestěhování se do svého bytu? Jak velké půjčky poskytujeme a co je jejich podmínkou? Půjčky nabízíme v rozsahu od 100.000,- Kč až do 50.000.000,- Kč. Tak velký rozsah je proto, že nabízíme i půjčky vhodné k podnikatelským účelům. Podmínkou půjčky je, že ji musíte zajistit nemovitostí. Tato nemovitost může být i ve vlastnictví třetí osoby, což je pro Vás výhodné, neboť žádnou nemovitost nevlastníte, tudíž po domluvě Vám může půjčku zajistit Váš kamarád. O jakou nemovitost se může jednat? Z praktického hlediska se může jednat o vše, co je zapsané na katastrálním úřadu. Může se tedy jednat o dům, byt, ornou půdu atd.

Rychlá nebankovní půjčka na vyplacení exekuce

Vyskytnou-li se nějaké dluhy, zástavní právo z rozhodnutí státního orgánu, nebo jiné právní vady na výpisu z katastru nemovitostí, tak je buď opravíme, nebo je budeme akceptovat. Má vliv hodnota nemovitosti na výslednou půjčku? Ano má, půjčky poskytujeme v rozsahu až 80% z ceny nemovitosti. To v praxi znamená, že pokud ručíte nemovitostí o ceně 2.000.000,- Kč, dostanete maximálně půjčku 1.600.000,- Kč.

Jak u nás půjčku sjednáte? Jednoduše stačí za námi zajít s Vaším problémem a přesně na míru Vám ušijeme produkt, který v případě, že se Vám nebude líbit a budete jej chtít zrušit, tak za něj nic neplatíte. Ani v tom případě, kdy po naší společnosti chcete, abychom Vám produkt zpracovali předem. Jestliže s výslednou společně sjednanou půjčkou souhlasíte, peníze Vám poskytneme do 3 dnů od podání žádosti, a můžete tak půjčku využít na koupi bytu.

Online půjčka na vyplacení exekucí a nevýhodných půjček

Co s Vašimi dluhy, které máte? V tomto případě nabízíme okamžité vyplácení exekucí, jednání s exekutorským úřadem, případně jiným orgánem o výši dluhu, kde se snažíme o jeho maximální ponížení. Posoudíme Vám nevýhodné půjčky a budeme jednat s jejími věřiteli, v nejzazších případech vymáhací agenturou, kdy díky dlouholeté praxi a získaným kontaktům se nám daří domluvit lepší podmínky pro zaplacení dlužné částky. V horším případě podáme žalobu a budeme jednat právní cestou k Vašemu prospěchu.

Jestliže dlužíte u více společností, tak Vám nabídneme tzv. konsolidaci. Konsolidace spočívá v tom, že vám sjednotíme všechny půjčky do jedné, kdy splácíte pouze jednu půjčku. Při volbě této možnosti se často dostaneme na zlomek splátky před konsolidací.

Všechny půjčky splácíte v pořádku, chodíte do práce, vyděláváte a šetříte peníze, dokonce jste si naspořili natolik, že byste mohli půjčku splatit předem. Ano takovou možnost nabízíme s tím, že uspoříte budoucí úroky. V opačném případě, pokud máte problémy se splácením, preferujeme domluvu s Vámi před vymáháním dlužné částky. Často se domluvíme na možnosti nastavení individuálního splácení. To spočívá v tom, že po určité časové období splácíte pouze část splátky, např. po dobu 2 let pouze 2/3 splátky.

Naše společnost se svým klientům snaží pokaždé nabídnout, co nejlepší produkt k prospěchu jim. Mezi naše přednosti, tudíž patří Vaše spokojenost, kdy se ke svým klientům chováme ohleduplně a dle jejich potřeb.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.likvidujemepujcky.mywebpage.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.